Mesleki

Mesleki Deneyimler

Üye Olunan Kuruluşlar

Alınan Eğitim ve Sertifikalar

 • Sunum Teknikleri Kursu (2016)
 • Yaşam Koçluğu Farkındalık Kursu (2016)
 • Eğitimde Teknoloji Kullanımı (2016)
 • Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Oryantasyon Kursu (2015)
 • Bağımlılıkla Mücadele Kursu (2015)
 • Psikososyal Destek Hizmetleri Kursu (2015)
 • Eğitimde Etik Kursu (2015)
 • Bireyle Psikolojik Danışma (23 Oturum Süpervizyon, Yüksek Lisans, 2015)
 • Aile Danışmanlığı (5 Oturum Süpervizyon, Yüksek Lisans, 2014)
 • 7/19 Yaş Aile Eğitimi Kursu (2014)
 • Temel Eğitim Kursu (2013)

Verilen Eğitimler ve Seminerler

 • 0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu, 3-6 Yaş Grubu (17 öğrenci velisi, 14 oturum, 56 saat teorik –  154 saat uygulama) (2016)
 • 0-18 Yaş Aile Eğitimi Kursu, 7-11 Yaş Grubu (20 öğrenci velisi, 14 oturum, 70 saat) (2015)
 • Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (3 grup, 42 öğrenci, 24 saat) (2015)
 • 7/19 Yaş Aile Eğitimi Kursu (15 öğrenci velisi, 8 oturum, 24 saat) (2014)

Beceriler

 • IBM SPSS (Eğitim Bilimlerinde İstatistik Kullanımı)
 • AMOS
 • LISREL
 • GenoPro
 • Office Uygulamaları; Word, Excel, Powerpoint.
 • WordPress
 • CamStudio
 • Poster Designer
 • Adobe Photoshop